Digitale meetklok Sylvac

Digitale meetklokken

Digitale meetklokken van 12,5 mm tot 150 mm meetbereik

Sylvac meettaster

Digitale tasters en afleeseenheden

Digitale meettasters voor onder andere meetopstellingen